Svetlo v tme
Blog

Blog

V mojom blogu sa budem venovať témam, ktoré súvisia s mojím vnímaním sveta a poodhalia Vám moje názory. Moje názory sa časom menia, takže v nich nehľadajte striktnú vyhranenosť. To čo funguje mne, nemusí fungovať Vám. Čo je dnes pre mňa najefektívnejšia cesta, môže byť zajtra slepá ulička. Nehľadal by som v nich presný návod ako žiť a čo robiť, ale skôr možnú inšpiráciu.

Príjemne čítanie.

 • Liek: Zmena
  Choroba u človeka je následkom jeho predchádzajúcich činov a rozhodnutí. Tak ako dnešná situácia s pandémiou nie je príčinou, no následkom rozhodnutí organizmu s názvom ľudstvo. Možných príčin je viacero.
 • Otázky a odpovede, ktoré prináša táto doba.
  Obdobie posledných mesiacov pod názvom COVID19 vnímam ako obdobie hľadania odpovedí na otázky, ktoré trápia naše vnútro. Ako na to?
 • Kým chceš byť?
  Skúste si položiť túto jednoduchú otázku: „Kým chcem byť?“ Som jedným z milióna alebo som taký ako milión ďalších. Aký je v tom rozdiel? Uvidíte.
 • Rozvoj mentálneho potenciálu
  Vysvetlenie pojmu rozvoj mentálneho potenciálu.
 • Prehra trochu inak
  Môže sa prehra spájať aj s inými ako negatívnymi pocitmi? Odpoveď nájdete v článku.