Rozvoj mentálneho potenciálu
Rozvoj mentálneho potenciálu

Rozvoj mentálneho potenciálu

Niekomu môže pripadať slovné spojenie rozvoj mentálneho potenciálu ako príliš abstraktný pojem. Preto sa v tejto časti môjho blogu pokúsim vysvetliť, čo si pod týmto pojmom môžete predstaviť.

Ako povedal Henry Ford:

„Ak veríte, že niečo dokážete, alebo nedokážete, tak v oboch prípadoch máte pravdu.“.

Práve naše vnútorné presvedčenie často predstavuje to čo definuje náš výkon a určuje naše hranice. Veľa z nás sa určite už stretlo s výrokom: „Všetko to je len o hlave.“. No napriek tomu väčšina z nás nenechá naplno vyznieť podstatu týchto slov. Namiesto toho sa snažia poctivo trénovať, pracovať na sebe, či už sa jedná o športovcov, alebo pracujúcu populáciu. Jednoducho hľadáme akúkoľvek možnosť fyzicky sa rozvíjať a v tejto oblasti často hľadáme zlatý grál našej výkonnosti. Naše neúspechy potom často pripisujeme šťastiu, náhode, nespravodlivosti, prípadne talentu a iným záhadným silám.

Koľko hodín denne, týždenne, mesačne, či ročne sa  však venujete práve spomínanej „hlave“? Veríme a sme skutočne presvedčený o tom, že to dokážeme? Máme čistú hlavu a sme plne koncentrovaný na činnosť, ktorú robíme? Často sami vidíme výkony tých najlepších, ktorí nám predvádzajú plnú sústredenosť na svoj výkon. Ich výkon plynie s takou zvláštnou ľahkosťou. Dala by sa tak popísať jednota tela a duše? Máme pocit šťastia a naplnenia pri činnosti, ktorú robíme. Či sa len mechanicky snažíme vykonať naučené a odpozorované a očakávame, že výsledok bude lepší. Máme túžbu sa zlepšovať a posúvať svoje hranice, no často pátrame na miestach, kde to už poznáme. Práve v našom vnútri však môžeme nájsť najväčšie rezervy, keďže sa často jedná o oblasť, ktorej venujeme veľmi málo pozornosti. Určite sa vám už stalo, že ste hľadali spôsob ako niečo vyriešiť a zrazu sa vám v hlave zjavila úplne nová možnosť. Možno vás to tak ohromilo, že ste ju vyskúšali a boli ste milo prekvapený z výsledku.

V našich hlavách sa nachádza množstvo riešení a odpovedí podstatných pre náš život, ale málokedy si doprajeme čas a povenujeme sa im. Práve tu by som hľadal podstatu rozvoja mentálneho potenciálu. Je to priestor, v ktorom hľadáme možnosti a riešenia najviac vyhovujúce nášmu životu a presvedčeniam. Vedome to často robíme, no vtedy pracujeme s naším vedomím, ktoré si dokáže zapamätať zhruba 7 vecí, kým naše podvedomie pracuje s miliónmi detailov. Objavovanie nových možností a efektívnejších riešení je príznačné pre túto prácu. Často však pomôže aj utriedenie si myšlienok a jasné definovanie priorít.

Túžba + Chcenie + Presvedčenie + Aktivita = Úspech

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *