Liek: Zmena
Liek: Zmena

Liek: Zmena

Choroba u človeka je následkom jeho predchádzajúcich činov a rozhodnutí. Tak ako dnešná situácia s pandémiou nie je príčinou, no následkom rozhodnutí organizmu s názvom ľudstvo. Možných príčin je viacero.

Ja osobne sa domnievam, že táto červená kontrolka bliká, hlavne kvôli tomu aké hodnoty vyznávame. Preto mi príde súčasná situácia ako následok

krízy hodnôt, ktorá dlhodobo trápi spoločnosť.

Nástroje sa stali hodnotami a tieto mylné hodnoty z nás urobili otrokov. Tak ako lopata, ktorou dokážeme efektívne obrábať zem, sa stane bezcennou dekoráciou ak ju vyložíme do vitríny a urobíme z nej modlu, tak sa stali peniaze touto modlou. Peniaze začali predstavovať hodnotu, pričom boli určené ako nástroj efektívnejšej výmeny. Stala sa z nich však skutočná hodnota a vďaka vyznávaniu tohto kultu aj nástroj moci. Nadobudli sme pocit, že peniaze môžu predstavovať šťastie, slobodu a podobné hodnoty, ktoré nám v honbe za nimi pretekajú pomedzi prsty. Vždy keď dosiahneme nejakú métu spojenú s peniazmi, tak šťastie a sloboda okamihu sa rozplynie v minulosti. Keď však pochopíme skutočnosť, že peniaze sú len nástrojom ako lopata a strhneme z nich nálepku niečoho špeciálneho, tak uvidíme pravdu.

Skutočné hodnoty ako šťastie, láska a sloboda sú stále v nás a s nami.

Nedajú sa kúpiť, získať, alebo vymeniť. Oni sú zakódované v nás už od nášho narodenia a nosíme ich stále so sebou. Stačí objaviť cestu k sebe a zrazu sa zjavia. Oni sú skutočným bohatstvom, tým duchovným, ktoré je stále s nami. Peniaze nie sú zlé ani dobré a nemôžu za to ako s nimi narábame. Sú len nástroj, ktorý sa mení v našich rukách, buď na efektívnu možnosť, alebo na zdroj utrpenia, závislosti a pobláznenia. Môžeme byť ich otrokom, alebo ich pánom. Používať ich s rozumom a nepripisovať im nadprirodzenú moc, ktorá je skrytá v nás.  

Môžeme si uvedomiť, že veci, ktoré trápia ľudstvo, nie sú príčinou, ale len následkom našej činnosti. A keď zmeníme naše myslenie, tak sa zmení aj to čo činíme a následok zmizne. Dôležité je sa upriamiť na prevenciu a na to, čo môžeme urobiť lepšie. Viac než na slepé odstraňovanie následkov našej činnosti. Skôr či neskôr sa lepiacou páskou zalepená zlomená ruka, zlomí opäť a ešte bolestivejšie.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *