Moja filozofia
Moja filozofia

Moja filozofia

Čo ak je môj život sen, ktorý má tak reálne kontúry? Je toto skutočnosť? Môžem veriť svojim zmyslom, keď ma už neraz dokázali oklamať. Bol som presvedčený, že kráčam po správnej ceste. Zrazu sa však predo mnou zjavila tabuľa ulice, na ktorej som nikdy nebol. Nepoznám to tu. Som stratený. Vrátil som sa a zistil, že ulica za mojím chrbtom je veľmi podobná tej, po ktorej som kráčal. Išiel som opačným smerom, ale veril som, že kráčam dobre. Inokedy pri turistike som mal pocit, že miesto kam kráčam je vzdialené ešte niekoľko kilometrov, aby som sa po niekoľkých minútach cesty ocitol na mieste určenia. Stalo sa mi to aj naopak. Moje zmysly ma už veľakrát dokázali zmiasť. A práve týmito zmyslami vnímam „realitu“ okolo seba.

Netvrdím, že materiálny svet neexistuje, ale ani nebudem nikoho presviedčať o jeho nespochybniteľnosti.

Práve spochybňovanie tých najväčších „právd“ o živote mi pomohlo svet vnímať inak a stavať sa rešpektom k sebe samému ako aj k iným. Kam tým mierim? Moje slová sú len odrazom skutočnosti, tak ako aj vnímanie skutočnosti je len jej projekciou vo mne. Obraz v zrkadle nie je skutočnosťou a toto uvedomenie mi prináša iný pohľad na svet. Verím Vám, ak mi tú istú miestnosť popíšete úplne odlišne ako ju popíšem ja, pretože Vaše vnútorné zrkadlo má iné vlastnosti ako to moje. Miesto toho, aby som sa pokúšal meniť nechcený obraz v zrkadle, alebo aby som uveril Vami videnému obrazu, sa radšej pokúsim zmeniť vlastnosti zrkadla. Lebo zrkadlo som Ja. Ja je skutočné, kým odraz v zrkadle nie je skutočný.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *